Vääksyn koulu

Meillä on Kiva opiskella!

Uusi koulu, päätökset ja aikataulu, kuvia vanhan purkamisesta

7.5.2014 Työmaalla työskentelee tällä hetkellä n. 50 henkeä. Aikataulusta ollaan 2 -3 viikkoa myöhässä. Tarkempi aikataulu valmistuu 4.6., mutta ensi lukuvuosi voidaan aloittaa uudessa koulussa. Pihatyöt aloitetaan tällä viikolla. Työmaalle kulku aloitetaan tällä viikolla. Toivomme, että huoltajat huomioivat asian aamuisin ja iltapäivisin Asikkalantiellä. Aloitamme koulussa muuttovalmistelut 19.5. alkavalla viikolla.

20.12. irtokalusteiden kilpailutus on käynnissä, koulun piha-aluetta ja koulun mäelle tuleva lähiliikuntapaikka ovat olleet työn alla erityisesti viimeisten viikkojen alla. Uusi koulu näyttää todella upealta ja rakennustyöt ovat edistyneet hyvin. Koulurakennus on ollut lämmin jo lokakuusta alkaen, joten lattiapohja on hyvin kuivunut ja jatkaa kuivumistaan.

20.11.2013 Työmaakokous nro 12 on takana. Rakennustyöt ovat aikataulussa, osittain jopa vähän edellä. Alakertaan valmistuu malliluokka 10.12. mennessä. Harjannostajaiset pidetään ke 15.1. klo 14. Tänään koulun piha-alue pieneni tilapäisesti muutamaksi päiväksi maansiirtotöiden takia.

8.11. Koulun lattiakaaviot ovat kohta valmiina. Arkkitehti on tehnyt tiukasti töitä. Koulun irtokalusteet ovat kohta valmiina kilpailutukseen.

18.9.2013 Uuden koulun rakentaminen etenee hyvässä aikataulussa. Tällä hetkellä on käynnissä mm. ulkoseinien muuraus, katon viimeistely Yhteiskoulun puolelta sekä lämmityksen asennustyö. Tällä viikolla suunnittelemme koulun teemaa ja värimaailmaa. Uuteen kouluun tulee kolme kerrosta. Näissä kerroksissa näkyvät Päijänne, Vesijärvi, Pulkkilanharju, Aurinkovuori, yrittäjyys, harrastustoiminta, historia, kasvit ja eläimet.

16.8.2013 Emme saanneet tukea StressFree koululle valtion taholta, mutta haluamme, että uudessa koulussa tämä teema näkyy tavalla tai toisella esim. valaistuksessa ja värimaailmassa. Seuraava työmaakokous pidetään ti 27.8. Irtokalusteisiin liittyvä kilpailutus tulee 3.9. pidettävässä sivistyslautakunnassa.

23.5.2013 Jätimme viime viikolla hankehakemuksen uuden koulun osalta. Tavoitteena on luoda uuteen kouluun Stress Free ympäristö. Stress Free -ympäristöllä tarkoitetaan mm valaistus-, värimaailma-, tekstiili- ja akustiikkaratkaisuja, millä koulusta saadaan viihtyisämpi oppimisympäristö. Odotamme mielenkiinnolla mitä päätöksiä tulevaisuus tältä osalta tuo tullessaan.  Pihasuunnitelman kartoittaminen alkoi kuukausi sitten kuutosten ehdotuksilla. Tämän viikon aikana kaikkien luokkien toiveet on huomioitu ja ensi viikolla meillä on oppilaiden luonnos piha-alueesta valmiina.

18.4.2013 Vääksyn koulun peruskiven muuraustilaisuus klo 14. "Tämä peruskirja muurattiin to huhtikuun 18.päivänä vuonna 2013 Vääksyn koulun peruskiveen. Muuraus suoritettiin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Vilho Laakson johtamana". Oppilaiden tervehdyksen suorittivat Anna ja Hanna Suntela.

13.3.2013 Työmaakokous 4: Työmaalla työskentelee 15 henkilöä, lähitulevaisuudessa tapahtumia toimia työmaa-alueella ovat elementit (vko 14) ja vesieristys. Keittiösuunnitelma on valmistunut. Koulut miettivät irtokalusteita.

13.2.2013 Kolmas työmaakokous: Työmaalla työskentelee 12 työmiestä. Rakennustyön aikataulu on tarkentunut, niistä laitan tietoa myöhemmin. Kahden viikon ajan on vielä maanrakennennustöitä. Väestönsuojan lattianvalu tapahtuu ensi viikolla, viikolla 9 tuodaan ensimmäiset elementit. Koulun piha-aluetta ei tässä vaiheessa pienennetä.

 30.1.2013 Kaksi työmaakokousta on takana ja tilanne näyttää todella hyvältä. Rakennustyöt sekä näkyvät että kuuluvat koulun mäellä. Koulutyö jatkuu kuitenkin normaalisti.  Suurin haaste on Asikkalantie. Työmaaliikenne lisääntyy huomattavasti. Koulun ohjeistus jättää lapset liikuntahallille jä ajaa Kanavatien kautta lisää meidän kaikkien turvallisuutta.

30.11. Koululta lähtenyt tiedote liikennejärjestelyistä koulun mäellä. Iltapäivällä on selvinnyt, että urakoitsija aloittaa rakennustyöt 10.12. Tästä huolimatta koulu siirtyy muuttuneisiin käytänteisiin jo ma 3.12. Oppilaiden turvallisuuden kannalta tärkeimmät ovat  Asikkalan tien ylitys, kun kävelen tai pyöräilen sekä koulun lähialueen rauhoittaminen autoliikenteeltä. Huoltajien tulee ehdottomasti jättää lapsensa liikuntahallin parkkipaikalle tai Vanhan Vääksyn keskusta-alueelle.

22.11. Urakkasopimus allekirjoitettiin ke 21.11. Uuden koulun rakennustyöt voidaan aloittaa 3.12. (työmaa-alueen rajaus)

9.11.2012 Uuden koulun rakentaminen voidaan aloittaa.

12.10. Uuden koulun kunnostamiseen on myönnetty tukea 2,3 miljoonaa euroa.

13.9. Uuden koulun rakennustöiden aloitusajankohtaan vaikuttavat kaksi asiaa. Ensinnäkin valtion tukipäätös, minkä tulisi saapua lokakuun lopussa. Toiseksi urakoitsijan valinnasta on tehty valitus. Valituksen käsittelyn ajankohta on vielä avoin.

5.9. Tekninen lautakunta on kokoontunut 21.8. ja tehnyt seuraavat päätökset uuden koulun rakentamisen suhteen: Pääurakoitsijaksi valittiin Peab Oy, sähköurakoitsijaksi YIT Kiinteistötekniikka Oy, putkiurakoitsijaksi Lahden LVI- Expertti Oy ja ilmanvaihtourakoitsijaksi Lahden LVI-talo Oy. Turva-urakan suhteen asia jäi pöydälle.

14.8.2012 Vääksyn koulun urakoitsija tullaan päättämään 21.8.

8.5.2012 Pidetyssä työryhmän kokouksessa uuden koulun rakennustöiden aloitusta siirretään loka-marraskuulle 2012. Syy rakennustöiden aloitusajankohdan siirtämiseen on uutta koulua varten haettava valtion home-kouluihin myönnettävä avustus. Päätös avustuksesta tulee alustavasti lokakuussa.

24.4. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi uuden koulun rakentamiseen 150 000€ nuorisotilojen osalta.

ENSI LUKUVUOTTA ODOTELLESSA 8.3.2012

Rakentamisen johtaminen asiakirjassa tullaan määrittelemään tarkemmin mm. millainen työmaa-alue uudelle koululle tullaan rajaamaan, miten järjestetään ajoliikenne koulun alueella ja miten rakentaminen järjestetään niin, että mahdollisimman vähän haittaa koulutyötä molemmissa kouluissa niin Vääksyn koulussa kuin Yhteiskoulussa. Selvää tässä vaiheessa on koulun piha-alueen pieneneminen. Olemme varautuneet asiaan niin, että välituntitoimintaa voidaan harrastaa myös urheilukentän alueella.

URAKKASUUNNITELMIEN VIIMEISTELYÄ 8.3.2012

 Alkuvuosi on käytetty arkkitehti-, LVI- rakenne- ja sähkösuunnittelussa. Uudessa koulurakennuksessa tulee toimimaan Vääksyn koulun lisäksi, Kanavan koulu ja Nuokku. Tämä on tuonnut lisätöitä eri toimintojen ja ratkaisujen yhteensovittamisessa. 8.3.2012 pidetyssä suunnittelukokouksessa totesimme, että suunnittelutyö tulee tarvitsemaan vielä vähän lisäaikaa arviolta parin viikon verran. Rakennustöiden aloitusajankohdasta pidetään kuitenkin edelleen kiinni.

UUDELLE KOULULLE HAETTIIN HANKETUKEA joulukuussa 2012

Vääksyn uuden koulun rakentamiseen haettiin vielä loppuvuonna hankerahoitusta. Tällä hetkellä kustannusarvio alle 10 milj. euroa, mikä on hyvin lähellä budjettia. Lausunnot uudesta koulusta on pyydetty mm. sivistyslautakunnalta

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO UUDEN KOULUSTA 

Tässä poimintoja lausunnosta (loput voit tarkastaa sivistyslautakunnan pöytäkirjasta 4.1.2012 

2. Koululle sijoitettava tvt-laitteet tulee hankkia sivistystoimen irtaimena omaisuutena, eikä teknisen toimen kiinteänä kalustona

3. Lopullisista luokkakoista päätettäessä tulee huomioida, että keskimääräinen ryhmäkoko tullee olemaan yli 20 oppilasta. Tulevaisuuden tuntikehys ei mahdollistane luokkien jakamisia muissa aineissa kuin englannissa. Pienillä noin 40 m/2:n luokilla ei ole riittävää käyttöä. Luokat tulee suunnitella siten, että ne mahdollistavat yli 20 oppilaan opiskelun

5. Kirjaston laajentaminen yhdessä mediateekin kanssa 60 m/2 opetustilaksi tulee suunnitella siten, että se voidaan mahdollisimman helposti toteuttaa

6. Huoltopihan alueen alueen turvallisuudesta tulee huolehtia. Jakeluautojen kulku ja lumen auraus voivat aiheuttaa merkittäviä vaaratilanteita, jos alueella on samanaikaisesti lapsia

7. Nuokun ja Vääksyn koulun yhteisesti käytössä olevaan musiikkiluokkaan tulee asentaa kiinteä äännentoistolaitteistä seinälle ja johdottaa se niin, että se ei haittaa tilan käyttöä tai siivousta. 

10. Rakennusvaiheen turvallisuudesta tulee huolehtia:

a) Rakentamisessa on noudatettava hyvää rakennustapaa, huolellisuutta ja valvontaa

b) Oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta rakennusaikana tulee huolehtia erityisellä varmuudella.

11. Tekniselle toimelle tulee antaa pikainen toimeksianto piha-alueen ja tiejärjestelyiden suunnittelun aloittamisesta

UUDEN KOULUN POHJAPIIRROKSET VALMIINA!

Tule tutustumaan vko 4 koulun lopullisiin pohjapiirroksiin opettajanhuoneeseen (siirtotila A 2.krs). Parasta aikaa on käynnissä sähkösuunnittelu ja luokkatilojen kalustaminen.

UUDEN KOULUN SUUNNITTELUAIKATAULU:

25.11.2011 Luonnos 1 ja sen kustannusarvio valmiina

30.12.2011 Luonnos 2 valmiina

23.1.2012 Rakennuslupa sisään

24.4. - 11.6.2012 Urakkalaskenta

15.-25.6.2012 Urakoitsijoiden valinta

loka-marraskuu 2012 - kesä 2014 Rakennustyöt

Lukuvuosi 2014-2015 aloitetaan alustavasti uudessa koulussa

Opetustyön alkaminen uudessa koulussa on avoin riippuen tietysti rakennuksen valmistumisesta. Mikäli rakennusvaihe venyy niin, emme välttämättä siirry kesken lukuvuotta uuteen rakennukseen.

Uuden Vääksyn koulun havainnekuva etupihalta....

...ja pääaulasta (kuva II-kerroksesta)

VÄÄKSYN KOULUN PURKUUN JOHTANEET PÄÄTÖKSET:

--20.12.2010 Kunnanhallitus--
Vääksyn koulussa todettiin vakava sisäilmaongelma. Kesäkuussa 2010 päätettiin, että koulurakennus tyhjennetään ja järjestetään koululle väliaikaiset tilat. Koulu päätettiin sulkea lokakuussa 2010 ja koulun toimintoja varten hankittiin koulun piha-alueelle siirtotilat, joiden arvioitu käyttöaika on kolme vuotta.
--21.12.2010 Kunnanvaltuusto--
Edellä selostetun käsittelyn ja äänestyksen jälkeen valtuusto päätti, että uusi Vääksyn koulu toteutetaan tilatyöryhmän esittämän vaihtoehdon 6 mukaisesti: Uudisrakennus 3-sarjaisena + Kanavan koulun tilat + nuorisotoimen tilat. Investoinnille haetaan tukea maksimissaan 50 % kustannuksista.

20.6.11

21.6.2011

22.6.11

28.6.11

30.6.11

4.7.11

12.7.11

12.7.11_2

15.7.11

18.7.11

2.8.11

15.8.11

Olet tässä: Home Uusi koulu, päätökset ja aikataulu, kuvia vanhan purkamisesta